Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Како да ги заштитите соларните панели од гром?

Активната громобранска заштита и заземјувањето се извршуваат за да се заштити соларниот парк од оштетувања поради громовни удари. Громовите се електрични дисперзии во атмосферата кои можат да предизвикаат значителни оштетувања на соларниот панел, инвертер, кабли и друга опрема. Активната громобранска заштита го намалува ризикот од оштетувања со креирање на „укротувач на громови“, кој преправаќа громот…

Read More