Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Колкав е работниот век на соларните панели?

Работниот век на соларните панели зависи од нивната квалитет, типот на технологија користена, условите на инсталација и како се одржуваат. Во најголем дел од случаите, соларните панели имаат гаранција за работен век од 25 до 30 години, но можат да продолжат да произведуваат електрична енергија и подолго од тоа. Деградацијата на соларните панели се одвива…

Read More

Што е хибриден соларен енергетски систем?

Хибридниот соларен енергетски систем (или хибридна соларна система) е енергетски систем кој користи соларни панели за производство на електрична енергија и ги комбинира со други извори на енергија за оптимизација на нивната ефикасност и достапност. Овие системи се разработени за да ги намалат ограничувањата на соларните панели, како што се сончевата зависност и недостатокот на…

Read More

Како работат соларните панели?

Фотонапонските панели, познати и како фотоволтаички панели, работат на основата на фотоволтаичкиот ефект. Овој ефект се однесува на генерирањето на електрична струја во материјалите кога се изложени на сончевата светлина. Во основа, фотонапонските панели се составени од фотоволтаички ќелии кои ги содржат материјалите кои генерираат овој ефект. Еве како работат фотонапонските панели: Апсорпција на Сончевата…

Read More