Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Како работат соларните панели?

Фотонапонските панели, познати и како фотоволтаички панели, работат на основата на фотоволтаичкиот ефект. Овој ефект се однесува на генерирањето на електрична струја во материјалите кога се изложени на сончевата светлина. Во основа, фотонапонските панели се составени од фотоволтаички ќелии кои ги содржат материјалите кои генерираат овој ефект. Еве како работат фотонапонските панели: Апсорпција на Сончевата…

Read More

Како да ги заштитите соларните панели од гром?

Активната громобранска заштита и заземјувањето се извршуваат за да се заштити соларниот парк од оштетувања поради громовни удари. Громовите се електрични дисперзии во атмосферата кои можат да предизвикаат значителни оштетувања на соларниот панел, инвертер, кабли и друга опрема. Активната громобранска заштита го намалува ризикот од оштетувања со креирање на „укротувач на громови“, кој преправаќа громот…

Read More