Skip to content Skip to footer

Независен соларен енергетски систем

Независнот енергетски систем се користи онаму каде што нема можност за приклучок кон Електро дистрибутивната мрежа а има потреба од електрична енергија.

Содржи соспствено батериско напојување и соларен инвертер со полнач за батерии, кои во работен режим ги полни од фотонапонските панели а потоа го користи батериското полнење за инверзија во наизменичен напон и користење на електррична енергија за електрични уреди.