Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Што е хибриден соларен енергетски систем?

Хибридниот соларен енергетски систем (или хибридна соларна система) е енергетски систем кој користи соларни панели за производство на електрична енергија и ги комбинира со други извори на енергија за оптимизација…

Read More

Како да го намалите користењето на електричната енергија во вашиот дом?

Намалувањето на користењето на електричната енергија во вашиот дом не само ќе ви помогне да заштедите на сметководството, туку и ќе допринесе кон зачувување на енергијата и намалување на вашиот…

Read More

Како работат соларните панели?

Фотонапонските панели, познати и како фотоволтаички панели, работат на основата на фотоволтаичкиот ефект. Овој ефект се однесува на генерирањето на електрична струја во материјалите кога се изложени на сончевата светлина.…

Read More

Обновливи извори на енергија

Соларните фотонапонски системи (фотоволтаични системи) се технологија која користи фотоволтаички ќелии за конвертирање на сончевата светлина во електрична енергија. Овие системи имаат голем потенцијал за производство на чиста и обновлива…

Read More

Како да ги заштитите соларните панели од гром?

Активната громобранска заштита и заземјувањето се извршуваат за да се заштити соларниот парк од оштетувања поради громовни удари. Громовите се електрични дисперзии во атмосферата кои можат да предизвикаат значителни оштетувања…

Read More