Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Одржување на соларен систем од голем капацитет

Одржувањето на голем капацитетен соларен систем (како соларна фарма или голема инсталација) е клучно за да се осигура продолжливата и ефикасна работа на системот. Еве неколку препораки за одржување на голем соларен систем: Редовни инспекции и мониторинг: Инспектирајте системот редовно за да се провери состојбата на соларните панели, инвертерите и електричните компоненти. Интегрирајте мониторинг систем…

Read More

Колкав е работниот век на соларните панели?

Работниот век на соларните панели зависи од нивната квалитет, типот на технологија користена, условите на инсталација и како се одржуваат. Во најголем дел од случаите, соларните панели имаат гаранција за работен век од 25 до 30 години, но можат да продолжат да произведуваат електрична енергија и подолго од тоа. Деградацијата на соларните панели се одвива…

Read More

Што е хибриден соларен енергетски систем?

Хибридниот соларен енергетски систем (или хибридна соларна система) е енергетски систем кој користи соларни панели за производство на електрична енергија и ги комбинира со други извори на енергија за оптимизација на нивната ефикасност и достапност. Овие системи се разработени за да ги намалат ограничувањата на соларните панели, како што се сончевата зависност и недостатокот на…

Read More

Како да го намалите користењето на електричната енергија во вашиот дом?

Намалувањето на користењето на електричната енергија во вашиот дом не само ќе ви помогне да заштедите на сметководството, туку и ќе допринесе кон зачувување на енергијата и намалување на вашиот еколошки отпечаток. Еве неколку совети како да го постигнете тоа: Користете Енергетски Ефикасни Апликации: Изберете апликации и уреди со енергетски ефикасност, како што се LED…

Read More

Како работат соларните панели?

Фотонапонските панели, познати и како фотоволтаички панели, работат на основата на фотоволтаичкиот ефект. Овој ефект се однесува на генерирањето на електрична струја во материјалите кога се изложени на сончевата светлина. Во основа, фотонапонските панели се составени од фотоволтаички ќелии кои ги содржат материјалите кои генерираат овој ефект. Еве како работат фотонапонските панели: Апсорпција на Сончевата…

Read More

Обновливи извори на енергија

Соларните фотонапонски системи (фотоволтаични системи) се технологија која користи фотоволтаички ќелии за конвертирање на сончевата светлина во електрична енергија. Овие системи имаат голем потенцијал за производство на чиста и обновлива енергија. Тие можат да бидат инсталирани на различни локации, од мали резиденцијални објекти до големи комерцијални и индустриски комплекси. Еве неколку кључни аспекти за соларните…

Read More

Како да ги заштитите соларните панели од гром?

Активната громобранска заштита и заземјувањето се извршуваат за да се заштити соларниот парк од оштетувања поради громовни удари. Громовите се електрични дисперзии во атмосферата кои можат да предизвикаат значителни оштетувања на соларниот панел, инвертер, кабли и друга опрема. Активната громобранска заштита го намалува ризикот од оштетувања со креирање на „укротувач на громови“, кој преправаќа громот…

Read More